Privacy Policy di www.proemotioninmotion.com

Aceasta aplicatie inregistreaza anumite date personale ale Utilizatorilor.

Responsabil de folosirea datelor
Proemotion in Motion Srl
Str. Parintele Staniloaie, nr 10 Sector 2 – Bucuresti

Tipologia datelor obtinute

Printre datele personale arhivate de prezenta aplicatie direct sau indirect sunt: nume, numar de telefon si email. Alte date personale vor fi indicate in alte sectiuni ale informativei privacy  sau prin texte informative vizualizate la solicitarea datelor.  Datele Personale pot fi inregistrate de catre Utilizator sau adunate in mod automat in timpul folosirii acestei Aplicatii. Folosirea elementelor Cookie sau a altor instrumente de inregistrare a cronologiei de catre aceasta Aplicatie sau de catre titularii altor servicii, chiar daca nu sunt specificati, are ca scop identificarea Utilizatorului si inregistrarea eventualelor preferinte strict legate de serviciul solicitat de catre Utilizator. Absenta unor Date Personale ale Utilizatorului ar putea impiedica Aplicatia sa furnizeze  serviciile solicitate. Utilizatorul isi asuma responsabilitatea veridicitatii Datelor Personale publicate si distribuite cu ajutorul Aplicatiei si asigura dreptul de a le comunica si promova, eliberand Titularul de orice responsabilitate.

Modalitatea si locul folosirii Tratamentului Datelor arhivate

Modalitatea tratamentului

Titularul adopta masurile oportune privind securizarea Datelor Personale ale Utilizatorului cu scopul de a impiedica accesul, distributia si modificarea sau distrugerea neautorizata. Tratamentul Datelor va fi aplicat cu instrumente informatice prin modalitati organizationale si cu finalitati strict legate de obiectivul indicat. Pe langa Titular, in anumite cazuri, ar putea avea acces la Datele Personale toti cei implicati in organizarea site-ului (personalul administrativ, comercial, de marketing, juridic, administratorii sistemului) dar si colaboratorii externi (furnizorii de servicii tehniche externe, curieri, hosting provider, societati de informatica, agentii de comunicare) investiti de catre Tituar, daca este necesar, ca responsabili cu Tratamentul Datelor Personale. Lista actualizata cu responsabilii poate fi solicitata Titularului.
Locul

Datele Personale sunt tratate la sediul Titularului sau in oricare alt loc in care partile implicate in tratamentul datelor au sediul. Pentru informatii ulterioare, contactati Titularul.
Durata

Datele Personale sunt tratate pe toata durata desfasurarii serviciului solicitat de catre Utilizator sau cerute de obiectivele descrise in acest document iar Utilizatorul poate solicita intreruperea tratamentului sau stergerea Datelor Personale.

Obiectivele Tratamentului Datelor adunate

Datele Utilizatorului sunt solicitate pentru a permite Titularului sa furnizeze propriile servicii, ca de exemplu, contactarea Utilizatorului. Tipologia Datelor Personale folosite pentru fiecare obiectiv sunt indicate in sectiunile specifice ale prezentului document.

Detalii despre Tratamentul Datelor Personale

Datele Personale sunt solicitate cu urmatoarele obiective si folosind urmatoarele servicii:

Contactarea Utilizatorului

Formularul de contact (prezenta Aplicatiei)

Utilizatorul, completand cu Datele proprii formularul de contact, consimte folosirea acestora pentru a raspunde la cererea informatiilor, a costurilor sau a oricarei informatii indicata in formular. Datale personale solicitate: nume, prenume, email, adresa, oras, cod postal, tara, telefon fix, telefon mobil, profesia.
Alte date privind Tratamentul

Litigiu in instanta

Datele Personale ale Utilizatorului pot fi folosite pentru rezolvarea litigiului in instanta de catre Titular sau in fazele pre-juridice, pentru a se apara de acuzatiile de abuzarea folosirii de catre Utilizator.
Utilizatorul declara ca este la curent cu faptul ca titularul ar putea revela Datele Personale la solicitarea autoritatilor publice.

Informativa specifica

La cererea Utilizatorului, completand informatiile regasite in aceasta privacy policy, aceasta Aplicatie ar putea furniza si alte informatii cu privire la servicii specifice sau la arhivarea Datelor Personale.

Inregistrarea in sistem si intretinere

Datorita necesitatilor legate de functionare si intretinere, aceasta Aplicatie si eventualele servicii externe folosite ar putea folosi inregistrari de sistem in documente care releva interactiunile in care se regasesc si Datele Personale, cum ar fi codul de Internet Provider al Utilizatorului.  

Informatiile care nu se regasec in aceasta informativa privacy

Mai multe informatii legate de Tratamentul Datelor Personale ar putea fi solicitate in orice moment Titularului folosind contactele acestuia.

Exercitarea drepturilor de catre Utilizatori

Posesorii Datelor Personale au dreptul in orice moment sa obtina confirmarea despre veridicitatea datelor de la Titularul Tratamentului, sa cunoasca continutul si provenienta, sa verifice exactitatea sau sa solicite completarea, stergerea, actualizarea, rectificarea si transformarea in modalitate anonima sau blocarea Datelor Personale care incalca legea dar si de a se opune, din motive legitime, la folosirea acestora. Cererile de mai sus vor fi adresate Titularului.

Aceasta Aplicatie nu suporta cereri “Do Not Track”. Pentru a cunoaste daca eventuale servicii externe le folosesc, se recomanda consulatarea informativei privacy ale acestora.

Modificari la prezenta informativa privacy

Titularul Tratamentului Datelor Personale isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentei informative provacy in orice moment, informand Utilizatorii acestei pagini. Se recomanda consultarea frecventa a paginii, cu punct de referinta data ultimei modificari indicata in josul paginii. In cazul in care Utilizatorul nu este de acord cu modificarile ale documentului de privacy policy, Utilizatorul este rugat sa inceteze folosirea Aplicatiei si poate cere Titularului Tratamentului sa ii stearga Datele Personale. Exceptand cazurile specifice, documentul de privacy policy antecedent va continua sa fie aplicat Datelor Personale arhivate pana in acel moment.

Informatii despre prezenta privacy policy

Titularul Tratamentului Datelor este responsabil de prezenta informativa privacy, redactata plecand de la formularele puse la dispozitie de Iubenda si arhivate in serverul acesteia.

Definitii si termeni juridici

Date Personale (sau Date)

Constituie date personale orice informatie cu referinta la o persoana fizica, identificata sau care poate fi identificata chiar si in mod indirect, prin intermediul altei informatii si al unui numar de identificare personala.

Date de Folosinta

Sunt acele informatii stranse in mod automatic de catre aceasta Aplicatie (sau de aplicatiile externe folosite de prezenta Aplicatie) in care se numara: codul IP sau numele domeniului calculatorului folosit de Utilizator si care se conecteaza la aceasta Aplicatie, adresele in cod URI  (Uniform Resource Identifier), ora cereri, metoda folosita pentru conectarea la server, dimensiunea documentului obtinut ca raspuns, codul numeric care indica statusul raspunsului din partea serverului (actiune incheiata cu succes, gresala etc), tara de provenienta, caracteriticile browser-ului si al sistemului operativ folosite de catre Utilizator, diverse adnotari temporare ale vizitei (de exemplu, timpul de vizitare a unei pagini) si detaliile cu referire la itinerariul urmarit in cadrul Aplicatiei, cu referire la succesiunea paginilor vizitate, la parametrii sistemului operativ si a mediului informatic al Utilizatorului.

Utilizator

Individul care folosete aceasta Aplicatie si care trebuie sa coincida cu Interesatul Datelor Personale sau o persoana autorizata de catre posesorul Datelor.

Interesatul

Persoana fizica sau juridica la care fac referire Datele Personale.

Responsabil cu Tratamentul (sau Responsabil)

Persoana fizica, juridica sau din administratia publica sau din oricare alta institutie, asociatie sau organism inregistrata de catre Titularul Tratamentelor Datelor Personale, asa cum prevede prezenta privacy policy.

Titularul cu Tratamentul Datelor (sau Titular)

Persoana fizica, juridica sau din administratia publica sau din oricare alta institutie, asociatie sau organism in competenta caruia intra – chiar si impreuna cu un alt titular – deciziile privind finalitatea, modalitatea tratamentului datelor personale si alte instrumente folosite, inclus profilul sigurantei datelor, in raport cu functionarea si folosirea prezentei Aplicatii. Titularul Tratamentului, cu exceptia altor specificari, este proprietarul acestei Aplicatii.

Aceasta Aplicatie

Instrumentul hardware o software prin care sunt adunate Datele Personale ale Utilizatorilor.

Referinte juridice

Aviz Utilizatorilor cetateni europeni: prezenta informativa privacy este redactata in indeplinirea obligatiilor prevazute de Art. 10 al Directivei n. 95/46/CE, dar si de catre Directiva  2002/58/CE, actualizata de catre Directiva 2009/136/CE, in materie de Cookie.

Aceasta informativa privacy priveste exclusiv aceasta Aplicatie.